Arbeider av Øyvind Waage

Ny profil for NOAS

Per Høj for Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)

Jeg søler ikke, jeg lager drivstoff

Per Høj for Oslo kommune, Renovasjonsetaten (REN)