Arbeider av Patrik Bergfjord

Festivalsommer

Per Høj for Sony Ericsson

Antirøyk fra Saatchi

Per Høj for Helsedirektoratet

Bokstavdonasjon for organdonasjon

Per Høj for Stiftelsen Organdonasjon

Nytt miljøarbeid fra Saatchi

Per Høj for Renovasjonsetaten Oslo kommune

Metall i returpunktet

Per Høj for Oslo Kommune Renovasjonsetaten

Metall i returpunktet

Per Høj for Oslo Kommune Renovasjonsetaten

Kildesortering virker

Per Høj for Renovasjonsetaten

The power of kildesortering

Per Høj for Oslo kommune, Renovasjonsetaten