Arbeider av Sebastian Rajendram

Slik gikk det da målgruppen selv lagde reklamen

JCP PRAD for Opplysningskontorene for landbruket og Norges Sjømatråd.

Et feilsteg kan koste livet

JCP PRAD for Røde Kors og Norsk Folkehjelp