Arbeider av Sigve Aspelund

Verden

Drive McCann og MediaFront for Aftenposten

Verden

Drive McCann og MediaFront for Aftenposten

Mindre salt, mer suksess

Dinamo for Helsedirektoratet

En liten, men viktig sak

for Prematurforeningen

La barna bli

Dinamo for Dinamo, Nansensskolen og Papirløskampanjen

Se elgen

TRY for Harald Møller AS

Prematurforeningen

Dinamo for Prematurforeningen