Arbeider av Snorre Martinsen

Naturen kaller

MK Norway for Mitsubishi Norge

I rett element

MK Norway for Mitsubishi

Jenter først!

POL for Pan International Norge

25kvm Syria

POL for NRK TV-aksjonen

Bokstavdonasjon for organdonasjon

Per Høj for Stiftelsen Organdonasjon

Nytt miljøarbeid fra Saatchi

Per Høj for Renovasjonsetaten Oslo kommune

Den siste olje

Per Høj for Bymiljøetaten i Oslo – Enøk

Kildesortering virker

Per Høj for Renovasjonsetaten