Arbeider av Snorre Martinsen

The power of kildesortering

Per Høj for Oslo kommune, Renovasjonsetaten

Satser på frukt

MK Norway for Q-meieriene

Saatchi presenterer Bagsy

Per Høj for Renovasjonsetaten

Blågrønt Oslo

Per Høj for Renovasjonsetaten

Keep it Green

Per Høj for Renovasjonsetaten