Arbeider av Férdi Film

«Bak Kulissene»

Férdi Film for Kongsberg Jazzfestival

Det er ikke alltid like lett å være pårørende

Férdi Film for PIO – Pårørendesenteret i Oslo