Arbeider av procontra

Bibliotek gikk til topps hos oljefolket

procontra for Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet

Vi bygger Jæren

procontra for Jæren Sparebank

Kvalheimen slutter

procontra for Klepp Sparebank

Lucky Jack

procontra for Lervig Aktiebryggeri

Sandnes Bakeri

procontra for Sandnes Bakeri