KF Frokost (Stavanger): Kjøp av kreative tjenester

Hva er viktig å tenke over når du skal kjøpe kreative tjenester? Hvilke forberedelser bør du gjøre og hva bør du ha avklart på forhånd? Hva er viktig å tenke på i valg av byrå og prosess for utvelgelse? Og hvordan sikre gode anskaffelsesprosesser innenfor det offentlige regelverket?

Grunnlaget for et godt og effektivt byråsamarbeid begynner allerede ved valg av leverandør. Enten det er valg av reklamebyrå, designbyrå eller kommunikasjonsbyrå – eller andre samarbeidspartnere innen kreativ kommersiell kommunikasjon og markedsføring. Bli en god bestiller av kreative tjenester og legg grunnlaget for et effektivt og langsiktig byråsamarbeid! 

Jan Morten Drange, leder av ANFO, Annonsørforeningen og Benedikte Løvdal, leder for Kreativt Forum, vil på dette frokostmøtet gå gjennom tips og råd for hvordan du kan bli en bedre bestiller av kreative tjenester. Det blir også tid til å stille spørsmål og ta opp egne erfaringer.

Enkel frokost blir servert.


TID: 27. mai kl 08.00 – 10.00. Frokost fra kl 08.00, oppstart kl. 08.30 presis.

STED: Rosenkildehuset, Stavanger

PRIS: Gratis for medlemmer/Ikke medlem: kr 250 

Påmelding: Bindende påmelding til frokost@kreativtforum.no 


Om  ANFO/Jan Morten Drange

ANFO er en interesse- og service-organisasjon for norske annonsører. Foreningen ivaretar medlemmenes interesser i saker hvor det er viktig, og riktig, å stå sammen og tale med en stemme. ANFOs mål er til enhver tid å bidra til å skape optimale rammebetingelser for organisasjoner og bedrifter som ønsker å markedsføre sine produkter, tjenester eller synspunkter. Jan Morten Drange er daglig leder i ANFO.


Om Kreativt Forum/Benedikte Løvdal

Kreativt Forums formål er å samle og styrke alle som arbeider med kreativ kommersiell kommunikasjon. Foreningen skal skape de viktigste arenaene for inspirasjon, engasjement og sosialt fellesskap i kommunikasjonsbransjen, og jobber for å styrke rammebetingelsene for hele bransjen og synliggjøre kommunikasjonens bidrag i verdiskapningen.Kreativt Forum er medlem av EACA- The European Accociation of Creative Agencies. Benedikte Løvdal er daglig leder i KF. 


Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.