Generalforsamling i Kreativt Forum 30.april 2018

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til generalforsamling for Servicekontoret i Kreativt Forum og Foreningen for Kreativt Forum.

Tid: Mandag 30.april 2018, kl 15:00-16:30 (Registrering og kaffe fra kl 14:45)

Sted: Kreativt Forum, Fredensborgv 24A, Oslo 

 

Foreløpig agenda:

Kl 14:45 Registrering, kaffe

Kl 15.00 Møtet starter

 

Sak 1 Godkjennelse av dagsorden og innkalling

Sak 2 Valg av ordstyrer og to medlemmer til å undertegne protokollen

Sak 3 Styrets beretning

Sak 4 Fastsettelse av årsregnskap og balanse for 2017

Sak 5 Fastsettelse av medlemskontingent og serviceavgift for 2018

Sak 6 Fastsettelse av medlemskontingent enkeltmedlem for 2018

Sak 7 Fastsettelse av budsjett for 2018

Sak 8 Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse

Sak 9 Valg av styre og styreleder

Sak 10 Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Sak 11 Valg av valgkomité

 

ca kl 16:30 Møtet avsluttes

 

Har du saker du ønsker å ta opp må de meldes inn til styret senest innen mandag 16.april. Meld inn til eldar@good-morning.no eller benedikte@kreativtforum.no.

 

Ønsker du å sitte i styret i perioden 2018/2019 eller har forslag til egnede kandidater, meld inn til valgkomiteen ved leder Olav Svartøien,  olav@h-k.no.

 

 

Endelig agenda og underlag legges ut på lukket medlemsområde her senest en uke før generalforsamlingen.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.