Spennkonferansen 2018

Fintech-konferansen Spenn retter oppmerksomheten mot gode brukeropplevelser, og den røde tråden i år handler om å løse folks hverdagsproblemer. Arrangøren Netlife trekker inn foredragsholdere fra helt andre bransjer for å inspirere til bedre digitale brukeropplevelser i bank, finans og forsikring.

Spennkonferansen er Nordens eneste som retter oppmerksomheten mot digitale kundeopplevelser i finansbransjen. Netlife mener at gode brukeropplevelser i bransjen kommer for mye i skyggen av teknologi. Det gjelder ikke minst under de mange fintech-konferansene. 

Derfor har arrangøren valgt en ny vri for Spennkonferansen som i år går av stabelen for fjerde gang. Opp på scenen for å vise veien til bedre brukeropplevelser kommer foredragsholdere hovedsakelig fra helt andre bransjer enn bank og finans. 

For eksempel vil daglig leder Even Heggernes i Nabobil vise hvordan selskapets kunder i praksis fungerer som levende reklameplakater. Silvija Seres vil gi råd til ledere i bank, finans og forsikring om sine forventninger i kraft av roller som styremedlem og investor. Senior rådgiver Jostein Magnussen i Netlife skal både være konferansier og rette oppmerksomheten mot å gjøre noe så trivielt, men viktig, som å løse folks hverdagsproblemer. 

Beth Stensen vil vise designmetodikk for å bygge fremtidens kundeferd og digitale tjenester i fra kollektivtransportselskapet Ruter hvor hun er leder for nye kundetjenester. Tomas Prochazka fra Tink vil vise hvordan det svenske tech-selskapet har bidratt til å gjøre hverdagen enklere for 500.000 bank-kunder. 

Helt fritt for bransjefolk blir det naturligvis ikke. Digitale kundeopplevelser-leder Lone Bonde og design manager Anne Kristine Grønlund skal vise hvordan Gjensidige vil lykkes med designdrevet utvikling. Adm. dir. Lisbet K. Nærø i Fana Sparebank vil legge frem fordelene ved å være liten og kjapp. Muligheter og trusler i PSD2 blir debattert av daglig leder Marius Koestler i Quesnay  og Stacc-gründer Henrik Lie-Nielsen

www.spennkonferansen.no

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.