Generalforsamling Kreativt Forum

Det innkalles til Generalforsamling i Kreativt Forum og Servicekontoret for Kreativt Forum mandag 27. mai.

Agenda for Generalforsamlingen er, i henhold til vedtektene:

  1. Styrets årsberetning
  2. Fastsettelse av årsregnskap og balanse 2018
  3. Fastsettelse av medlemskontingent og serviceavgift for 2019
  4. Fastsettelse av medlemskontingent enkeltmedlem for 2019
  5. Fastsettelse av budsjett for 2019
  6. Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse
  7. Valg av styre og styreleder for perioden 2019/20
  8. Fastsettelse av styrets godtgjørelse
  9. Valg av valgkomité 2020

Dersom du har forslag til andre saker som du vil at Generalforsamlingen skal behandle, ber vi om skriftlig melding innen mandag 13. mai til Benedikte Løvdal eller Eldar Skylstad.

Har du innspill til styremedlemmer, ber vi om at du sender disse til valgkomitéen ved leder Frederik Horn.

Endelig dagsorden og underlag blir lagt ut på lukket medlemsområde innen 20. mai (NB krever innlogging).

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.