Historie

Foreningen har ivaretatt medlemmenes interesser siden 1911 med ulikt aktivitetsnivå gjennom tidene

Gamle Kreativt Forum (KF) ble stiftet i Oslo i 1967 med sikte på å heve den kreative kvaliteten i alle former for visuell og verbal kommunikasjon i Norge.

Ville heve kvaliteten

Foreningens medlemsmasse besto hovedsaklig av ansatte i reklamebransjen, studenter samt enkelte journalister og annonsører. Kreativt Forum var - og er - Norges største forening for kreativt interesserte i en bransje som omfatter opp mot 2000 ansatte. Gamle Kreativt Forum har gjennom årene vært engasjert i en rekke tiltak enten i egen regi, eller i samarbeid med andre bransjeforeninger. KF´s viktigste aktiviteter de siste årene har vært Gullblyanten, STELLA, Reklame for alvor og  det redaksjonelle nettstedet kreativtforum.no.

Med historie tilbake til 1911 

Forløperen til Reklamebyråforeningen ble grunnlagt allerede i 1911, og het Kristiania Annoncebureau Forening. Den gang som nå var behovet for å stå sammen i forhandlinger om avtaler, stort. Aktivitetsnivået var varierende opp gjennomårene, og navnet ble skiftet flere ganger.

På 50- og 60-talletendret mye seg. Registrerte Reklamebyråers Forening, som foreningen da het, fikk eget styre og sekretariat. I 1952 ble Nordisk Reklameforbund etablert, en livskraftig organisasjon som jobbet for praktisk samarbeid og kontakt over landegrensene.

I 1958 ble Institutt for Markedsføring, IFM, etablert. IFM skulle sikre rekruttering og utdanning til bransjen.

På 60-tallet etablerte flere amerikanske byråer seg i Norge, og mange norske byråer ble kjøpt opp og integrert i internasjonale byråsystemer. I den forbindelse ble RRF medlem av den internasjonale byråforeningen, EAAA, i dag EACA (European Association of Communication Agencies). Begge disse foreninger eksisterer i beste velgående i dag. Sælig er EACA viktig som høringsinstans vis a vis EU i Brussels.

RRA blir til 

I 1973 ble Lov om kontroll med Markedsføring innført. Siden den gang er byråene blitt grundig trenet og medlemmer av foreningen fikk sitt eget RRA-nummer – Reklame Rettslig Ansvarlig. RRA-merkingen betyr at byrået er kvalifisert byråmedlem av foreningen. Ved fusjonen ble RRA endret til KF-merking.

Reklamebyråforeningens medlemsmasse besto av byråer over hele landet og representerte 85% av reklamevolumet i Norge.

Foreningen var offisiell høringsinstans vis a vis departementene på lovendringer som dreier seg om reklame og markedsføring samt utdannelse innen faget. Foreningen var representert i en rekke fora, som Markedsrådet, Næringslivets Servicekontor for Markedsrett, Næringslivets Konkurranseutvalg, Mediebedriftenes godkjenningsnemnd for avisopplag, Mediebransjens Fagråd og EACAs National Associations’ Council.

Foreningen har gjennom årene drevet en omfattende kurs- og kompetanseprogram, og har innført STELLA – Prisen for effektiv reklame.

To foreninger blir til én 

Tanken på å slå sammen RF og KF var ikke ny da den dukket opp i de respektive styrene på slutten av 90-tallet. Dette var forsøkt før – og det må sies – uten suksess. Men mange følte at nå var tiden inne – én forening som samlet hele bransjen ville definitivt stå sterkere, både innad i bransjen og overfor omverdenen.

Kort fortalt gjorde mange flinke folk en stor innsats for at «nye» Kreativt Forum ble en realitet. Generalforsamlingene i henholdsvis «gamle» Kreativt Forum og Reklamebyråforeningen besluttet å legge ned de to foreningene for å etablere «nye» Kreativt Forum.

Designbyråforeningen kommer til 

20. august 2008 slo Kreativt Forum seg sammen med Designbyråforeningen. Etter denne dato skal foreningen ha bredere fokus når det gjelder kreativ kommunikasjon. Sammen skal vi bygge en økt forståelse for og investeringsvilje innen faget.


Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.