Konkurranser

Konkurranser gir en mulighet til å måle seg mot likesinnede, men er kanskje vel så viktig en arena for å hente ny inspirasjon og læring- og et verktøy for å bringe faget videre.

 

 

Kreativt Forum arrangerer følgende konkurranser gjennom året: 

 

 

Gullblyanten


Dato: 6. mars 2020

Sted: The Hub

Godt tenkt, godt fortalt.
 
Gullblyantens formål er å vise det beste av kreativ kommersiell kommunikasjon i Norge. Gullblyanten skal bidra til å heve ambisjonsnivået og inspirere den enkelte utøver til kreativitet, kreativ problemløsning, nyskapning og fornyelse. Uten å kaste vrak på etablerte konsepter, skal konkurransen være en katalysator for den utvikling og dristighet som påkreves for å bringe norsk kreativ kommersiell kommunikasjon og design videre. Gullblyanten er den største og viktigste konkurransen i sitt slag i Norge. Den ble første gang arrangert i 1989, og var en etterfølger av Form og Årets Utvalgte.

 

 

 

STELLA- > GULLBLYANTEN EFFEKT

Fra og med 2019, vil STELLA fusjonere med Gullblyanten i den nyopprettede kategorien Gullblyanten Effekt.
Effektiv kommunikasjon
Gullblyanten Effekt skal vise og premiere den kommersielle verdien av kommunikasjonsløsningene og sannsynliggjøre at kommunikasjonen har gitt god avkastning. I Gullblyanten Effekt måles derfor effektiviteten av markedsinvesteringene. Alle nominerte arbeid i Gullblyanten siste tre år, er kvalifsert for deltakelse.

Formålet for Gullblyanten Effekt er å bevisstgjøre hva markedskommunikasjon faktisk kan gjøre og verdien av de gode idéene og løsningene som til enhver tid utvikles i samspill mellom oppdragsgiver, medie-, research-, reklame- PR-, designbyrå eller andre partnere. Samtidig skal den bidra til å bringe kommunikasjonsfaget videre, ved å gi ny læring om hvordan god kommunikasjon virker i en stadig mer kompleks verden.

 

 

Reklame for Alvor

Til orientering vil det dessverre ikke bli arrangert Reklame for Alvor i 2019. Bransjen har vært i stor endring siden RfA's oppstart i 1999 - de fleste medlemsbyråene våre og produksjonsmiljøene har sine egne pro bono-kunder, og dermed har ikke konkurransen lenger den samme viktigheten, slagkraften eller oppslutningen som den engang hadde. RfA er ikke lagt ned for godt, men vil gjenoppstå i ny form.

***
Reklame for Alvor (RfA) er kommunikasjonsbransjens dugnad for en ideell sak. Humanitære og samfunnsorienterte organisasjoner søker om å få tildelt en kampanje, og byråene konkurrerer om å få oppdraget- Under konkurransen bidrar reklamebyråer, medie-/ PR-byråer og produksjonsmiljøer med et stort antall mediaeksponeringer og arbeidstimer. Reklame for Alvor tildeles annet hvert år.

 

 

 

Gullmikken
Konkurransen premierer og inspirerer reklameskaperne til å utvikle årets beste radioreklame. 

Sølvmikken
er en månedlig kåring som premierer de beste radiospotter den måneden. Månedens vinnere kvalifiserer seg til Årets Gullmikk. 
Gullmikkens formål skal premiere og inspirere reklameskapere som utvikler de beste radioarbeidene gjennom året. De som hever kvaliteten og setter standarden innen norsk radioreklame. Årets Gullmikk deles nå ut som en hederpris under Gullblyanten.

 

 

 

 

Sterk Reklame
Sterk reklame er en regional konkurranse som skal vise resten av Norge hva som er det beste av reklame og design i Stavanger-regionen. Den arrangeres i samarbeid med Kreativt Forum. Dette er en konkurranse som, ved å plukke ut, samle og premiere det beste av arbeidene fra regionen, har som mål å:

 

• Bidra til å heve ambisjonsnivået for regionens mange utøvere av reklame og design

• Inspirere til nytenkning og dristighet blant regionens kommunikasjonsaktører

• Skape større engasjement blant regionens reklame- og designbyråer, utøvere, annonsører og medier omkring hvordan god kommunikasjon kan være

• Synliggjøre verdiøkningen, funksjonen og engasjementet våre bidrag gir Stavanger-regionen

 

 

 

 

Cannes, Eurobest, Cresta, One show
I tillegg til egne konkurranser, jobber Kreativt Forum for å sikre norsk jurydeltakelse i alle de viktigste internasjonale konkurransene. 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.