Gullblyanten Effekt - NY

Gullblyanten Effekt er en videreføring av Stella og premierer effekten av kommunikasjonstiltaket. Alle jobber som er premiert i Gullblyanten siste tre år er kvalifisert for deltakelse i Gullblyanten Effekt.

 

I Gullblyanten Effekt premieres effektiviteten i forhold til investering og vanskelighetsgrad i kommunikasjonsutfordringen. Det betyr at både små og store arbeid har mulighet for å vinne. 

 

Vurderingskriterier

Det er ingen kategoriinndeling og konkurransen er åpen for arbeid som dokumenterer langsiktig merkevarebygging over flere år såvel som arbeid som kan dokumentere høy avkastning på kortsiktige kommunikasjonstiltak.


Arbeidene vil bli vurdert etter følgende 5 vurderingskriterier:

1. KLAR OG TYDELIG CASEBESKRIVELSE
Gir caset et godt og presist bilde av problemstilling og løsning? Er det en rød tråd fra problemstilling, mål og resultater? Er relevant informasjon tatt med? 

2. OPPGAVENS VANSKELIGHETSGRAD
Casene vil bli vurdert i forhold til kommunikasjonsoppgavens vanskelighetsgrad. Hvor stor var utfordringen merket/produktet/tjenesten sto ovenfor? 

3. LØSNING
Hvor sterk er kommunikasjonsløsningen? I hvilken grad imponerer løsningen strategisk, kreativt eller gjennom kanalvalget*? Bidrar løsningen med ny kunnskap?

4. RESULTATER
Hvilke resultater er skapt gjennom kommunikasjonstiltaket? Hvor effektiv har kommunikasjonsløsningen vært i forhold til investeringen?

5. DOKUMENTASJON
Hvor overbevisende og troverdig er dokumentasjonen i caset? I hvilken grad greier man å sannsynliggjøre en forbindelse mellom kommunikasjonstiltaket og resultat? Hvor vanskelig har det vært å måle effekten av kommunikasjonstiltaket?

*kommunikasjonskanalen kan like gjerne være pakningsdesign eller en app som egne, fortjente eller betalte kanaler.

Innlevering
PDF på maks 4000 ord. Eventuelle kreative løsninger kan sendes som vedlegg. Maks tre elementer. Innsendelse HER.

Jury
Juryen i denne kategorien er satt sammen av fagpersoner fra akademia, research/analysemiljøer, byrå og kundesiden.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.