STELLA skal vise og premiere effekten av kommunikasjonstiltaket og sannsynliggjøre at kommunikasjonsidéen har gitt god avkastning på investeringen. STELLA måler med andre ord effektiviteten av markedsinvesteringene.

Formålet med STELLA er å stimulere oppdragsgivere, byråer og institusjoner til å arbeide for bedre dokumentasjon av hvordan markedskommunikasjon bidrar til verdiskapning for oppdragsgiver.  Samtidig skal den bidra til å bringe kommunikasjonsfaget videre, ved å gi ny læring om hvordan god kommunikasjon virker i en stadig mer kompleks verden.

Konkurransen er laget etter mønster av den britiske «IPA Advertising Effectiveness Awards» og ble arrangert første gang i Norge i 1998.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.